• Nasze publikacje

PKP S.A. przeciwko Czesławowi Warsewicz

PKP S.A. przeciwko Czesławowi Warsewicz foto: biznesalert.pl

Informujemy, że mec. Monika Brzozowska – w imieniu swojego Klienta Czesława Warsewicza- wygrała proces, jaki wytoczyła spółka PKP S.A.

Informujemy, że mec. Monika Brzozowska – w imieniu swojego Klienta Czesława Warsewicza- wygrała proces, jaki wytoczyła spółka PKP S.A. publicyście portalu nakolei.pl m.in. za informację iż „PKP jest podmiotem nieefektywnym i źle zarządzanym”


Czesław Warsewicz, w tekście pt. „Bankowcy wzięli się za kolej”, zaprezentował kilka swoich opinii na temat kolei.  Zdaniem PKP S.A. Cz. Warsewicz naruszył dobre imię spółki, gdyż napisał m.in., że PKP jest źle zarządzane, że jest nieefektywne, że dobór kadr na kolei odbywa się z klucza politycznego. Spółka PKP S.A. uznała, że takie opinie naruszają dobre imię spółki PKP S.A. w oczach opinii publicznej i podważają jej renomę. PKP za prezentowanie krytycznych opinii domagało się od Cz. Warsewicza zapłaty 20.000 zł oraz przeproszenia zarówno spółki, jak i swojego prezesa (mimo, iż sam prezes nie wystąpił z pozwem o naruszenie jego dóbr osobistych).

Spółka wraz z pozwem wnosiła o zakazanie byłemu prezesowi PKP Intercity pisania o PKP S.A.Sąd prawomocnie oddalił ten wniosek już w 2014 r., a w konsekwencji oddalił powództwo PKP.  Proces Cz. Warsewicza odbywał się w Sądzie Okręgowym dla Warszawy Pragi.
Wyrok jest prawomocny.

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa  
Dyżury adwokata kościelnego
Poniedziałek    1600 - 1700
Środa                  1630 - 1730
Piątek                 1530 - 1630

Czytaj więcej...

 

Poradnik

Poradnik dla Polaków za granicą: