• Nasze publikacje

Piotr Duda przeciwko Tomaszowi Lisowi

Piotr Duda przeciwko Tomaszowi Lisowi foto: wp.pl

W dniu 1/07/2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację mec. Moniki Brzozowskiej, które reprezentuje Piotra Dudę i nakazał Sądowi...

W dniu 1/07/2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację mec. Moniki Brzozowskiej, które reprezentuje Piotra Dudę i nakazał Sądowi Okręgowemu ponownie zbadać sprawę dotyczącą publikacji w Newsweeku tekstu pt. „Hotel Robotniczy”.


W materiale prasowym znalazły się sformułowania, wskazujące, iż Piotr Duda będąc traktowany, jako gość specjalny, wykorzystuje swoją pozycję, korzystając i rozporządzając dobrami hotelowymi jak swoją własności. W tekście pojawiają się m.in. informacje o otrzymywanych paczkach, rybach, „wstawkach” – mocnych alkoholach itp.
Piotr Duda pozwał Tomasza Lisa, Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił jednak powództwo. Odmienną ocenę przedstawił jednak Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sąd ten uznał, bowiem, że spełnione zostały przesłanki formalne sprostowania, zaś Sąd Okręgowy jeszcze raz musi się pochylić nad sprawą. Sąd Apelacyjny uchylił poprzedni wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
 „Jesteśmy bardzo zadowoleni z orzeczenia, które zapadło dzisiaj przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Sąd w całości podtrzymał argumentację p. Piotra Dudy, zawartą w apelacji i nakazał Sądowi Okręgowemu jeszcze raz –merytorycznie – zbadać sprawę.”  - Mec. Monika Brzozowska – Pasieka, pełnomocnik Piotra Dudy.

     W dniu 7.09.2015 r. w czasopiśmie Newsweek ukazał się tekst podpisany przez W. Cieślę oraz M. Krzymowskiego pt. „Hotel Robotniczy”.
     W artykule tym pojawiły się nieprawdziwe – zdaniem Piotra Dudy - informacje. W materiale prasowym znalazły się sformułowania, wskazujące, iż Piotr Duda będąc traktowany, jako gość specjalny, wykorzystuje swoją pozycję, korzystając i rozporządzając dobrami hotelowymi jak swoją własności. W tekście pojawiają się m.in. informacje o otrzymywanych paczkach, rybach, „wstawkach” – mocnych alkoholach itp.
    Co więcej, zdaniem autorów tekstu, tak samo powód tj. priorytetowo traktowani są jego bliscy, współpracownicy czy nawet pies (który – zgodnie z treścią materiału prasowego - otrzymywał specjalne legowisko, karmą a nawet specjalnie haftowane ręczniki). Piotr Duda przedstawiony został, jako osoba, która w Hotelu Bałtyk odpoczywa i relaksuje się na luksusowych wczasach, co kontrastuje z informacjami dotyczącymi zarobków i sposobu traktowania tzw. „szeregowych” pracowników Hotelu.
Piotr Duda pozwał redaktora naczelnego T. Lisa do sądu, żądając sprostowania nieprawdziwych i nieścisłych informacji, które zebrał w 10 punktach.


„Sprostowanie Piotra Dudy wiadomości nieprawdziwych i nieścisłych zawartych w artykule pt. „Hotel Robotniczy” zamieszczonym w numerze 37/2015 dziennika „Newsweek Polska” z dnia 7.09.2015 r.
1.   Nieprawdziwa jest informacja, że przebywałem na „wczasach w luksusowym apartamencie”.
2.   Nieprawdą jest, że otrzymywałem „kartony z rybami”. Nie otrzymywałem.
3.   Nieprawda, że „pracownicy przygotowywali dla mnie paczki z rybami i pakowali mi ryby do samochodu”. Nigdy nie zamawiałem ani nie otrzymywałem od pracowników Hotelu ryb ani innych paczek.
4.   Nieprawda, że „przyjeżdżałem kilka razy prywatnie do Bałtyku”. Prywatnie przyjechałem tylko 1 raz.
5.   Nieprawda, że „wieczorami obsługa dostarczała mi tzw. „wstawki”. Nie zamawiałem i nie otrzymywałem tzw. „wstawek”, nikt mi „wstawek” nie dostarczał.
6.   Nieprawdą jest, że „wieczorami obsługa dostarczała mi alkohole”. Nie zamawiałem i nie otrzymywałem żadnych alkoholi od pracowników hotelu – ani tych wymienionych w tekście ani żadnych innych.
7.   Nieprawda, że zamawiałem lub otrzymałem „dla psa legowisko, specjalną karmę, ręczniki z wyhaftowanym imieniem zwierzęcia”. Nie zamawiałem ani nie otrzymałem takich rzeczy.  
8.   Nieprawda, że na swój przyjazd „prosiłem o zamówienie kutra”. Nie prosiłem.
9.   Nieprawdą jest, że „przedstawiałem komukolwiek teściów”. Moja teściowa nie żyje od wielu lat, zaś teść nigdy nie był w Bałtyku.
10. Nieścisła jest informacja, że „przyjeżdżałem w sezonie”. W sezonie byłem raz.
Piotr Duda

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa  
Dyżury adwokata kościelnego
Poniedziałek    1600 - 1700
Środa                  1630 - 1730
Piątek                 1530 - 1630

Czytaj więcej...

 

Poradnik

Poradnik dla Polaków za granicą: