Nasz Zespół

 

Jerzy Pasieka,

radca prawny - uprawnienia uzyskał w październiku 1986 r.. Od ponad 20 lat prowadzi obsługę prawną w szczególności podmiotów gospodarczych. Od 1993 r. prowadzi samodzielną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym (spółki, fuzje, przejęcia), prawie upadłościowym i naprawczym oraz w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem dóbr osobistych naruszonych przez prasę). Prowadzi obsługę spółek, spółdzielni, podmiotów w upadłości, a także osob fizycznych.

Członek Rad Nadzorczych m.in. BGŻ S.A. MARR S.A w Krakowie, Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Wadowicach, członek rady Fundacji Instytutu Państwa i Administracji. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
tel: 12 431 08 50
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     


Paweł Derlikowski,

adwokat, specjalizuje się w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie prawa handlowego,  farmaceutycznego, prawa obrotu preparatami chemicznymi, w szczególności środkami ochrony roślin. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin. Posiada uprawnienia doradcy środków ochrony roślin.

Zajmuje się prawem budowlanym oraz prawem obrotu nieruchomościami.

Posiada bogatą praktykę w prowadzeniu procesów sądowych, w tym przed sądami arbitrażowymi, oraz w postępowaniach administracyjnych. Reprezentuje przedsiębiorców w sporach dotyczących prawa pracy oraz prawa konkurencji i własności intelektualnej. Biegle włada językiem angielskim.

tel: 22 629 03 32
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  


 

Monika Brzozowska,

adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Dzięki swojej wiedzy, połączonej z praktyką m.in. na stanowisku Asystenta Prasowego Sądu Okręgowego w Warszawie jak i dziennikarza oraz copywritera, w ramach Kancelarii, prowadzi obsługę prawną serwisów internetowych, wydawnictw książkowych, kartograficznych, stale współpracuje z Agencjami reklamowymi, PR-owskimi, eventowymi, a także instytucjami publicznymi. Zajmuje się również obroną w sprawach dotyczących zniesławień w Internecie, zniewag dokonywanych publicznie, jak również w sprawach dotyczących internetowego rozpowszechniania utworów bez zezwolenia.

Autorka licznych artykułów - publikuje w prasie specjalistycznej - prowadzi stałe rubryki m.in. w czasopismach "Marketing w praktyce", "Marketer +", "Zabezpieczenia.com". Współtworzy i otacza opieką merytoryczną serwis prawo_autorskie.wieszjak.pl. Publikuje w licznych serwisach internetowych oraz udziela wywiadów i wypowiedzi dla prasy (m.in. dotyczących cyfrowego prawa autorskiego, prawa Internetu, prowadzenia serwisów społecznościowych oraz w zakresie dóbr osobistych).

Autorka książek z zakresu swojej specjalizacji "Prawo prasowe w praktyce. Kazusy wraz z rozwiązaniami", "Prawo autorskie w reklamie i marketingu", "Prawo autorskie w kulturze", "Prawo pracy", "Prawo autorskie w administracji publicznej". Obecnie przygotowuje publikację książkową "Prawo Internetu".

Od 2002 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego, prawa nowych technologii, prawa prasowego, dostępu do informacji publicznej, prawa reklamy. Uczestniczy w międzynarodowych i ogólnopolskich Konferencjach dotyczących problematyki prawa Internetu.

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej - Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Politycznych. Biegle włada językiem francuskim.
tel: 12 431 08 50
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  


 

Grzegorz Kantecki,

radca prawny - w 2010 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Tytuł magistra nauk prawnych uzyskał w 2005 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent m. in. Podyplomowego Studium Prawa Spółek (Uniwersytet Warszawski), Podyplomowego Studium Menedżerskiego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz Centrum Prawa Brytyjskiego oraz Europejskiego (University of Cambridge). Doświadczenie zawodowe zbierał w polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych. Z adwokatem Pawłem Derlikowskim współpracuje od marca 2008 roku.

Od początku swojej kariery Grzegorz Kantecki skupił się na bieżącej obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem umów handlowych oraz sporów gospodarczych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również doradztwo m. in. z zakresu prawa korporacyjnego, prawa pracy, prawa autorskiego oraz prawa środków ochrony roślin. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej. Wykładowca podczas szkoleń z zakresu umów handlowych oraz prawa pracy. Biegle włada językiem angielskim.

tel: 22 629 03 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  


 

Alicja Grzebień,

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Z kancelarią związana od maja 2010 r., zajmując się sprawami z zakresu prawa cywilnego (głównie prawo autorskie, prawo internetowe, ochrona dóbr osobistych).

Swoje zainteresowania koncentruje również wokół prawa karnego.

Posługuje się językiem angielskim oraz słowackim.

 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Rechtsanwalt Dr. Roman C. Jüngling, LL.M.

specjalizuje się w polsko-niemieckiej wymianie prawniczej. Głównym zakresem jego działalności jest prawo ekonomiczne. Urodził się w 1979 r. w Cieszynie i mieszka od 1986 r. w Niemczech. Studiował od 2000 r. prawo na Uniwersytecie Fryderyka Aleksandra w Erlangen, Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie.

Aplikacje zrobił przy Sądzie Apelacyjnym w Frankfurcie nad Menem w latach 2004 do 2006.  W 2008 r.
orzymał tytuł master of laws (LL.M.) Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w zakresie amerykańskiego prawa ekonomicznego a w 2009 r. tytuł doktorancki Uniwersytetu Justusa Liebiga za dysertację o polskim prawie giełdowym i rynków kapitałowych.

Dr. Roman C. Jüngling, LL.M. pracował w dziedzinie międzynarodowego prawa ekonomicznego w międzynarodowych kancelariach w Niemczech, Polsce i Stanach Zjednoczonych. Roman C. Jüngling był w 2007 r. Dopuszczony jako adwokat w Frankfurcie nad Menem oraz w 2008 r. i 2009 r. w Berlinie. Od 2010 jest członkiem korporacji adwokackiej w Norymberdze. Jego językami ojczystymi są niemiecki i polski. Roman C.

Jüngling włada płynnie prawniczym angielskim. Jego kancelaria ma swoją siedzibę w Fürth koło Norymbergi w Bawarii.
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  


 

Radosław Domalewski,

adwokat - ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Farmakoekonomiki Marketingu i Prawa Farmaceutycznego organizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Doświadczenie zawodowe zbierał w polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych. Z kancelarią PDB współpracuje od 2010 roku.
Specjalizuje się w reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Jednocześnie świadczy pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa z zakresu  prawa środków ochrony roślin.

tel: 22 629 03 32
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Marta Chechelska-Dziepak,

prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych - konflikty małżeńskie, rodzinne i partnerskie; w sprawach rozwodowych – sposób przeprowadzenia rozwodu, podziału wspólnego majątku, ustalenia dotyczące władzy rodzicielskiej, sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem wraz z opracowaniem planu opieki nad dzieckiem, alimentowania, sposobu i zasad korzystania ze wspólnego mieszkania itd. oraz cywilne – dotyczące działu spadku, sporów sąsiedzkich, konfliktów społecznych.

Celem powadzonych mediacji jest wypracowanie satysfakcjonującej dla stron i trwałej ugody. Podczas posiedzeń mediacyjnych skonfliktowane strony przedstawiają swoje oczekiwania i propozycje rozwiązania sporu. Ugoda jest przekazywana do odpowiedniego sądu, gdzie po zatwierdzeniu ma moc ugody sądowej (i co za tym idzie obowiązuje tak, jak ugoda sądowa, z wszystkimi konsekwencjami).

Marta Chechelska-Dziepak jest mediatorem stałym, wpisanym na listę Krakowskiego Sądu Okręgowego. Została również uznana przez Krakowski Sąd za osobę godną zaufania i wpisana na listę mediatorów sądowych w sprawach karnych i nieletnich.

Prowadzi również mediacje w powstałym z jej inicjatywy Zespole Mediatorów przy MWSZ, ul. Chmielowskiego 6, pok. 307. Zespół Mediatorów prowadzi bezpłatne mediacje dla niezamożnych mieszkańców Krakowa w każdą środę od godz. 16.

 


 

Marta Cudziło,

aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2012 roku obroniła pracę magisterską na temat: ,,Franchising usługowy”. W 2012 roku wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada doświadczenie na gruncie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa konkurencji, prawa nieruchomości oraz prawa gospodarczego. Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią PDB zdobywała doświadczenie w innych kancelariach w Warszawie.

Interesuje się muzyką hard rock i metal oraz biografiami gitarzystów. W wolnym czasie jest na koncercie, w kinie albo na basenie.
tel: 22 622 54 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  


 

Agnieszka Dymek-Michalska,

adwokat, absolwentka studiów dziennych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia prawnicze ukończyła w roku 2010, uzyskując ocenę bardzo dobrą. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ, pt. Obejście prawa przez pracodawcę poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończyła również drugi kierunek studiów – Administrację dzienną. Na tym kierunku studiów obroniła pracę magisterską w Katedrze Postępowania Administracyjnego, pt. Zakres rozpoznania i orzekania w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W roku 2014 ukończyła aplikację adwokacką, przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe uzyskała pracując w renomowanych kancelariach prawnych, jak również świadcząc pomoc prawną ludziom ubogim w Poradni Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Sekcji Prawa Cywilnego.

Specjalista do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznych, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych. Prowadzi, a także uczestniczy w ogólnopolskich szkoleniach oraz konferencjach.

Z Kancelarią Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy współpracuje od roku 2013, pracując w departamencie własności intelektualnej i mediów oraz w departamencie prawa karnego.