• Nasze publikacje

Opłata za usługi

Sposób rozliczeń zależy od potrzeb klientów, charakteru sprawy, czy częstotliwości zleceń. W ramach obsługi prawnej możliwe jest rozliczanie:

  • według stawki godzinowej (za godzinę pracy prawnika)
  • ryczałtowe - gdzie ustalana jest stała liczba godzin w miesiącu i stała stawka miesięczna odpowiadająca uzgodnionej liczbie godzin pracy. W sytuacji przekroczenia klient decyduje czy dalsza współpraca w miesiącu jest rozliczana według stawki godzinowej czy też dalsza praca będzie wykonywana już w następnym miesiącu. Ta forma proponowana jest klientom przy dłuższej współpracy.