• Nasze publikacje

Cywilne środki egzekwowania praw własności intelektualnej

Kancelaria Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy, z uwagi na swoją specjalizację w prawie autorskim, danych osobowych...

Kancelaria Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy, z uwagi na swoją specjalizację w prawie autorskim, danych osobowych i własności intelektualnej, została zaproszona przez Ministerstwo Kultury do konsultacji społecznych na temat cywilnych środków egzekwowania praw własności intelektualnej.

Konsultacje dotyczą praktycznych aspektów stosowania przepisów dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, jak również wdrażających ją przepisów prawa polskiego, w tym prawa autorskiego, ustawy o ochronie baz danych czy prawa własności przemysłowej. Z ramienia Kancelarii, w konsultacjach społecznych uczestniMecenas Michał Olszyński przeprowadził w roku akademickim 2012/2013 w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie cykl wykładów z zakresu ochrony własności intelektualnej dla studentów studiów dziennych, zaocznych oraz w ramach studiów podyplomowych na kierunku 'edytorstwo'. Cykl został zakończony wykładem wygłoszonym w dniu 9 marca 2013 roku.ędzie Mec. Monika Brzozowska.