• Nasze publikacje

Szkolenie dla Polskiego Radia SA

W dniu 14 lutego z inicjatywy POLSKIEGO RADIA SA Mecenas Monika Brzozowska przeprowadziła...

W dniu 14 lutego z inicjatywy POLSKIEGO RADIA SA Mecenas Monika Brzozowska przeprowadziła kompleksowe szkolenie dla pracowników radia pt: „Prawo prasowe, autorskie, kryptoreklama w działalności dziennikarskiej”

Było to szkolenie dotyczące  przeciwdziałania tworzeniu i prezentowaniu treści o charakterze komercyjnym, w tym o znamionach kryptoreklamy, ukazanie różnicy form podawczych materiałów dziennikarskich pozwalających zachować obiektywizm oraz informacyjny charakter przekazu. Pracownicy POLSKIEGO RADIA mieli szereg pytań oraz wątpliwości co do zasad udzielania informacji podczas audycji. Podczas spotkania z pracownikami Radia Pani Monika Brzozowska przedstawiła m.in. przykładową problematykę, m.in. z zakresu prawa prasowego, prawa reklamy oraz nieuczciwej konkurencji. Mec Brzozowska rozwiała wszelkie wątpliwości uczestników szkolenia co do wskazywanie źródła pozyskanych informacji, odpowiedziała m.in. na pytanie w jakich sytuacjach można podawać ceny produktów? Pani Mecenas odpowiedziała również na nurtujące pytanie dziennikarzy biorących udział w szkoleniu: Co jest wizytówką, a co już jest reklamą?