• Nasze publikacje

XX Jubileuszowa Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

Monika Brzozowska, Partner w Kancelarii Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy...

Monika Brzozowska, Partner w Kancelarii Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy spółka Partnerska była gościem XX Jubileuszowej Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” zatytułowanej: „Wyzwania i rozwiązania: Strategie komunikacyjne uczelni w nadchodzącej przyszłości”.

Konferencja organizowana była wspólnie przez Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom” i Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, w dniach 27-30 stycznia 2013 r. w Brennej.  

Mec. Monika Brzozowska wystąpiła podczas drugiego dnia Konferencji wygłaszając arcyciekawą prelekcję pt: „Prawo Prasowe – najnowsze zmiany w ustawie”. Mecenas Brzozowska wskazywała na zmianę w kwestiach związanych ze sprostowaniami, po nowelizacji oraz wprowadzeniu tzw. „szybkiej ścieżki sądowej” w sprawach dotyczących publikacji sprostowań. Mecenas Brzozowska zaznaczyła również iż istotną zmianą jest również znaczne przyspieszenie postępowań o opublikowanie sprostowania. Sąd będzie miał na wydanie wyroku w pierwszej instancji, jak i na rozpatrzenie apelacji tylko 30 dni. Mecenas Monika Brzozowska podkreśliła również słuchaczom, że w ustawie zrezygnowano też z istniejącej obok sprostowania instytucji tzw. odpowiedzi na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym. Ponadto przedmiotem wykładu były również kwestie dotyczące naruszenia dóbr osobistych przez prasę i kwestie związane z publikacją wizerunku. Wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczestników Konferencji, czego odzwierciedleniem była niezliczona liczba pytań od uczestników Konferencji.