Nasz Zespół

 

Jerzy Pasieka,

radca prawny - uprawnienia uzyskał w październiku 1986 r.. Od ponad 20 lat prowadzi obsługę prawną w szczególności podmiotów gospodarczych. Od 1993 r. prowadzi samodzielną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym (spółki, fuzje, przejęcia), prawie upadłościowym i naprawczym oraz w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem dóbr osobistych naruszonych przez prasę). Prowadzi obsługę spółek, spółdzielni, podmiotów w upadłości, a także osob fizycznych.

Członek Rad Nadzorczych m.in. BGŻ S.A. MARR S.A w Krakowie, Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Wadowicach, członek rady Fundacji Instytutu Państwa i Administracji. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
tel: 12 431 08 50
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     


Paweł Derlikowski,

adwokat, specjalizuje się w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie prawa handlowego,  farmaceutycznego, prawa obrotu preparatami chemicznymi, w szczególności środkami ochrony roślin. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin. Posiada uprawnienia doradcy środków ochrony roślin.

Zajmuje się prawem budowlanym oraz prawem obrotu nieruchomościami.

Posiada bogatą praktykę w prowadzeniu procesów sądowych, w tym przed sądami arbitrażowymi, oraz w postępowaniach administracyjnych. Reprezentuje przedsiębiorców w sporach dotyczących prawa pracy oraz prawa konkurencji i własności intelektualnej. Biegle włada językiem angielskim.

tel: 22 629 03 32
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  


 

Monika Brzozowska,

adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Dzięki swojej wiedzy, połączonej z praktyką m.in. na stanowisku Asystenta Prasowego Sądu Okręgowego w Warszawie jak i dziennikarza oraz copywritera, w ramach Kancelarii, prowadzi obsługę prawną serwisów internetowych, wydawnictw książkowych, kartograficznych, stale współpracuje z Agencjami reklamowymi, PR-owskimi, eventowymi, a także instytucjami publicznymi. Zajmuje się również obroną w sprawach dotyczących zniesławień w Internecie, zniewag dokonywanych publicznie, jak również w sprawach dotyczących internetowego rozpowszechniania utworów bez zezwolenia.

Autorka licznych artykułów - publikuje w prasie specjalistycznej - prowadzi stałe rubryki m.in. w czasopismach "Marketing w praktyce", "Marketer +", "Zabezpieczenia.com". Współtworzy i otacza opieką merytoryczną serwis prawo_autorskie.wieszjak.pl. Publikuje w licznych serwisach internetowych oraz udziela wywiadów i wypowiedzi dla prasy (m.in. dotyczących cyfrowego prawa autorskiego, prawa Internetu, prowadzenia serwisów społecznościowych oraz w zakresie dóbr osobistych).

Autorka książek z zakresu swojej specjalizacji "Prawo prasowe w praktyce. Kazusy wraz z rozwiązaniami", "Prawo autorskie w reklamie i marketingu", "Prawo autorskie w kulturze", "Prawo pracy", "Prawo autorskie w administracji publicznej". Obecnie przygotowuje publikację książkową "Prawo Internetu".

Od 2002 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego, prawa nowych technologii, prawa prasowego, dostępu do informacji publicznej, prawa reklamy. Uczestniczy w międzynarodowych i ogólnopolskich Konferencjach dotyczących problematyki prawa Internetu.

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej - Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Politycznych. Biegle włada językiem francuskim.
tel: 12 431 08 50
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  


 

  


 

Alicja Grzebień,

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Z kancelarią związana od maja 2010 r., zajmując się sprawami z zakresu prawa cywilnego (głównie prawo autorskie, prawo internetowe, ochrona dóbr osobistych).

Swoje zainteresowania koncentruje również wokół prawa karnego.

Posługuje się językiem angielskim oraz słowackim.

 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Rechtsanwalt Dr. Roman C. Jüngling, LL.M.

specjalizuje się w polsko-niemieckiej wymianie prawniczej. Głównym zakresem jego działalności jest prawo ekonomiczne. Urodził się w 1979 r. w Cieszynie i mieszka od 1986 r. w Niemczech. Studiował od 2000 r. prawo na Uniwersytecie Fryderyka Aleksandra w Erlangen, Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie.

Aplikacje zrobił przy Sądzie Apelacyjnym w Frankfurcie nad Menem w latach 2004 do 2006.  W 2008 r.
orzymał tytuł master of laws (LL.M.) Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w zakresie amerykańskiego prawa ekonomicznego a w 2009 r. tytuł doktorancki Uniwersytetu Justusa Liebiga za dysertację o polskim prawie giełdowym i rynków kapitałowych.

Dr. Roman C. Jüngling, LL.M. pracował w dziedzinie międzynarodowego prawa ekonomicznego w międzynarodowych kancelariach w Niemczech, Polsce i Stanach Zjednoczonych. Roman C. Jüngling był w 2007 r. Dopuszczony jako adwokat w Frankfurcie nad Menem oraz w 2008 r. i 2009 r. w Berlinie. Od 2010 jest członkiem korporacji adwokackiej w Norymberdze. Jego językami ojczystymi są niemiecki i polski. Roman C.

Jüngling włada płynnie prawniczym angielskim. Jego kancelaria ma swoją siedzibę w Fürth koło Norymbergi w Bawarii.
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  


 

Radosław Domalewski,

adwokat - ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Farmakoekonomiki Marketingu i Prawa Farmaceutycznego organizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Doświadczenie zawodowe zbierał w polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych. Z kancelarią PDB współpracuje od 2010 roku.
Specjalizuje się w reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Jednocześnie świadczy pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa z zakresu  prawa środków ochrony roślin.

tel: 22 629 03 32
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Marta Chechelska-Dziepak,

prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych - konflikty małżeńskie, rodzinne i partnerskie; w sprawach rozwodowych – sposób przeprowadzenia rozwodu, podziału wspólnego majątku, ustalenia dotyczące władzy rodzicielskiej, sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem wraz z opracowaniem planu opieki nad dzieckiem, alimentowania, sposobu i zasad korzystania ze wspólnego mieszkania itd. oraz cywilne – dotyczące działu spadku, sporów sąsiedzkich, konfliktów społecznych.

Celem powadzonych mediacji jest wypracowanie satysfakcjonującej dla stron i trwałej ugody. Podczas posiedzeń mediacyjnych skonfliktowane strony przedstawiają swoje oczekiwania i propozycje rozwiązania sporu. Ugoda jest przekazywana do odpowiedniego sądu, gdzie po zatwierdzeniu ma moc ugody sądowej (i co za tym idzie obowiązuje tak, jak ugoda sądowa, z wszystkimi konsekwencjami).

Marta Chechelska-Dziepak jest mediatorem stałym, wpisanym na listę Krakowskiego Sądu Okręgowego. Została również uznana przez Krakowski Sąd za osobę godną zaufania i wpisana na listę mediatorów sądowych w sprawach karnych i nieletnich.

Prowadzi również mediacje w powstałym z jej inicjatywy Zespole Mediatorów przy MWSZ, ul. Chmielowskiego 6, pok. 307. Zespół Mediatorów prowadzi bezpłatne mediacje dla niezamożnych mieszkańców Krakowa w każdą środę od godz. 16.

 


 

Marta Cudziło,

aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2012 roku obroniła pracę magisterską na temat: ,,Franchising usługowy”. W 2012 roku wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada doświadczenie na gruncie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa konkurencji, prawa nieruchomości oraz prawa gospodarczego. Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią PDB zdobywała doświadczenie w innych kancelariach w Warszawie.

Interesuje się muzyką hard rock i metal oraz biografiami gitarzystów. W wolnym czasie jest na koncercie, w kinie albo na basenie.
tel: 22 622 54 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  


 

Agnieszka Dymek-Michalska,

adwokat, absolwentka studiów dziennych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia prawnicze ukończyła w roku 2010, uzyskując ocenę bardzo dobrą. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ, pt. Obejście prawa przez pracodawcę poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończyła również drugi kierunek studiów – Administrację dzienną. Na tym kierunku studiów obroniła pracę magisterską w Katedrze Postępowania Administracyjnego, pt. Zakres rozpoznania i orzekania w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W roku 2014 ukończyła aplikację adwokacką, przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe uzyskała pracując w renomowanych kancelariach prawnych, jak również świadcząc pomoc prawną ludziom ubogim w Poradni Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Sekcji Prawa Cywilnego.

Specjalista do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznych, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych. Prowadzi, a także uczestniczy w ogólnopolskich szkoleniach oraz konferencjach.

Z Kancelarią Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy współpracuje od roku 2013, pracując w departamencie własności intelektualnej i mediów oraz w departamencie prawa karnego.