O Kancelarii

Jesteśmy niezależną Kancelarią zajmującą się usługami prawniczymi dla biznesu.

Zasadami działania Kancelarii są:

  • wysoki standard usług,
  • elastyczność i bezpośredni, personalny kontakt z Klientem,
  • szybkość działania,
  • ukierunkowanie na praktyczne rozwiązywanie problemów Klienta.

Stawiamy na elastyczność i bezpośredni, personalny kontakt z Klientem - jest to zaleta, której nie posiadają duże firmy prawnicze. Jako mniejsza kancelaria prawna możemy całkowicie poświecić się obsłudze prawnej danego Klienta, bez narażania się na ewentualny konflikt interesów z jego rynkową konkurencją.

Przywiązujemy szczególną wagę do ścisłej współpracy z naszymi Klientami. Klienci Kancelarii mają możliwość bezpośredniego kontaktu (za pośrednictwem telefonu bądź poczty elektronicznej) z poszczególnymi członkami naszego zespołu. Ten rodzaj współpracy pozwala na szybkie zidentyfikowanie potencjalnych problemów i ich skuteczne rozwiązanie. Istnieje również możliwość świadczenia stałej pomocy prawnej w siedzibie Klienta.

Naszym priorytetem jest zrozumienie potrzeb biznesowych Klienta i zapewnienie mu usług prawniczych najwyższej jakości. Głęboka wiedza prawna i zdolności analityczne umożliwiają naszym prawnikom twórcze podejście do powierzanych spraw. Pracujemy szybko i skutecznie. W wyniku ścisłej, codziennej współpracy z naszymi Klientami znakomicie rozumiemy ich potrzeby.

Doświadczenie zdobyte w ramach obsługi prawnej różnych podmiotów pozwoliło nam wypracować elastyczną metodę pracy ukierunkowaną na właściwe rozpoznanie indywidualnych potrzeb Klientów oraz zastosowanie najskuteczniejszych rozwiązań.

Kancelaria oferuje swoim Klientom wysoki poziom specjalizacji, kompleksową obsługę prawną oraz wysokie standardy podejmowanych działań zapewniając każdemu Klientowi poczucie komfortu.

Kancelaria podejmuje zarówno stałą jak i doraźną współpracę świadcząc pomoc prawną na rzecz małych firm, średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również osób fizycznych.

Kancelaria specjalizuje się w dziedzinie własności intelektualnej, prawa autorskiego prawa prasowego oraz prawa farmaceutycznego, prawa obrotu preparatami chemicznymi, w szczególności środkami ochrony roślin. Pracownicy kancelarii świadczą obsługę prawną w zakresie prawa handlowego, podatkowego, administracyjnego, budowlanego oraz obrotu nieruchomościami.

Kancelaria zajmuje się również sprawami z zakresu prawa pracy oraz karno-skarbowymi.

W ramach obsługi prawnej przygotowywane są wszelkie pisma sądowe, pozwy, apelacje, skargi kasacyjne, skargi w postępowaniu administracyjnym, opinie, odwołania od decyzji administracyjnych opinie prawne czy umowy.

Klienci Kancelarii reprezentowani są zarówno przed sądami polubownymi jak i wszystkimi sądami powszechnymi, w tym Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym.