Pro Publico Bono

Kancelaria uczestniczy w akcji Ratuj Maluchy. Wraz z grupą rodziców podejmowaliśmy i podejmujemy wszelkie kroki prawne mające na celu ochronę najmłodszych obywateli RP.

Prawo wobec najmłodszych obywateli Polski  - kliknij.

Opinia prawna dotycząca reformy systemu oświaty - pobierz pdf.

Kancelaria otoczyła opieką małego Piotrusia Ujma. Od 2 lat pracownicy Kancelarii przeznaczają 1 % podatku na rzecz tego wspaniałego chłopczyka. Szczegóły dotyczące historii choroby chłopca oraz wpłat można znaleźć pod tym linkiem.

pdb charity

Adwokat Monika Brzozowska od pięciu lat świadczy usługi pro bono w Stowarzyszeniu i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, na rzecz rodziców dzieci sześcioletnich, w warunkach przejściowego etapu reformy obniżenia wieku szkolnego. Monika Brzozowska zarówno pomaga rodzicom i dzieciom w indywidualnych przypadkach jak i jest jednym z najaktywniejszych uczestników debaty publicznej w przedmiotowej sprawie, jest m. in. autorką projektu ustawy obywatelskiej. Obie te działalności prowadzi pro bono.
Od roku 2008 Monika Brzozowska doradza prawnie grupie rodziców z akcji Ratuj Maluchy. Jest jednym z inicjatorów powołania Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców. Efektem uczestnictwa rodziców ze Stowarzyszenia w debacie publicznej na temat obniżenia wieku szkolnego jest pozostawienie, decyzją rządu i parlamentu, wolnego wyboru pierwszej klasy lub zerówki dla dzieci sześcioletnich z pięciu roczników. Takie rozwiązanie wybrali rodzice większości dzieci z roczników 2003, 2004, 2005, 2006. Z dobrodziejstwa wolnego wyboru skorzystało blisko 1,4 mln dzieci.

 

 

Monika Brzozowska jest również autorką projektu ustawy obywatelskiej o systemie oświaty, największego pod względem liczby zaangażowanych osób projektu legislacyjnego w historii polskiej edukacji. Pod projektem podpisy złożyło ponad 347 tysięcy obywateli. Dwukrotnie projekt był przedmiotem obrad Sejmu RP: VI i VII kadencji. Dwukrotnie był decyzją wszystkich klubów parlamentarnych kierowany do dalszych prac w komisji merytorycznej.

 

 

Monika Brzozowska udziela nieodpłatnie pomocy rodzicom w indywidualnych przypadkach. Jedną z takich spraw, jest szeroko komentowana w mediach historia dziewczynki z Białołęki. Mimo niepowodzenia szkolnego, które doprowadziło u dziecka do nerwicy, nie może ona powtarzać 1 klasy z powodu braku odpowiednich przepisów. (relacja prasowa: ,,Nie może wrócić do rówieśników, Rzeczpospolita 11.11.2012).

 

 

Monika Brzozowska zabiera również głos w debacie publicznej jako ekspert, przedstawiając stan prawny i możliwe rozwiązania problemów, w licznych wypowiedziach w mediach ogólnopolskich. Wiedzą ekspercką dzieli się również przy przygotowaniu ważnych dokumentów takich jak społeczne raporty organizacji pozarządowych. Ostatni taki dokument to Raport warunki edukacji przedszkolnej po pierwszym roku obowiązkowej nauki dzieci pięcioletnich 2012, którego Monika Brzozowska jest społecznym współautorem. Dokument przygotowany przez Stowarzyszenie i Fundację Rzecznik Praw Rodziców został przekazany na ręce Prezydenta RP w listopadzie 2012 roku, i przekazany instytucjom państwowym. Posłużył m. in. za podstawę do przeprowadzenia kontroli szkół przez Najwyższą Izbę Kontroli. W wersji angielskiej raport został przedstawiony instytucjom międzynarodowym takim jak ONZ, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada Europy.

Osoby fizyczne, na rzecz których działała Mec. Monika Brzozowska:

Sprawa refundacji kosztów leczenia dla 6-letniej Oliwki

W 2012 r. Mec. Monika Brzozowska – wspólnie z mec. Pawłem Derlikowskim – przygotowywali skargę kasacyjną w sprawie 6-letniej Oliwii, której NFZ odmówił refundacji badań klinicznych. Oliwia jest chora na nowotwór złośliwy. Leczenie w Polsce nie pomogło. Eksperci i specjaliści uznali i wydali opinię, że pomóc jej może jedynie leczenie w ramach badania klinicznego w Niemczech – inaczej umrze. NFZ odmówił refundacji wskazując, że udział w badaniu klinicznym mógłby być niebezpieczny dla zdrowia dziewczynki. Rodzice zadłużyli się na 80.000 Euro by ratować dziecko. Mec. Monika Brzozowska i Mec. Paweł Derlikowski przygotowali i złożyli w tej sprawie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawa 6-letniego Piotrusia Ujmy

Mecenas Monika Brzozowska przygotowywała i opiniowała treści zawarte na stronie internetowej stworzonej dla niepełnosprawnego Piotra Ujmy, www.piotrujma.pl . Opinia dotyczyła wykorzystywania treści z Internetu, dla osób niepełnosprawnych (analiza prawa autorskiego – art. 33 [1] pr.aut.94), wykorzystywania zdjęć itp. Ponadto pracownicy kancelarii zobowiązali się do przekazywania 1 % podatku na rzecz Piotrusia.

Sprawa 6-letniej Agnieszki

Mecenas Monika Brzozowska prowadziła sprawę cywilną i administracyjną 6-letniej Agnieszki, która walczyła o prawo do nauki odpowiedniej dla swojego poziomu. Rodzice 6-latki wysłali ją do szkoły wcześniej. Zgodnie z diagnozą z przedszkola oraz zapowiedziami medialnymi wszystko miało być przygotowane na przyjęcie 6-latków do szkół. Niestety dziecko zupełnie się nie odnalazło, czuło się gorsze i mniej zdolne niż 7-latkowie. Odreagowywało stres w domu – zaczęły się problemy ze snem, z kontaktami z rówieśnikami. Dodatkowo zaczęło niemal „cofać” się w edukacji – nie wykonywało testów bo bardzo się denerwowało. W przedszkolu było uważane za ponad przeciętnie zdolne i bardzo bystre. Mecenas Monika Brzozowska złożyła wniosek o zabezpieczenie powództwa w ten sposób, że na czas procesu o naruszenie dóbr osobistych, sąd nakazałby uczęszczanie dziecka do 1 klasy, zgodnie ze swoim rocznikiem. Ponadto złożyła zażalenie na decyzję dyrektora szkoły do Kuratorium Oświaty w Warszawie i do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mec Brzozowska reprezentowała rodziców i Agnieszkę w sprawie cywilnej i administracyjnej.

Sprawa 6-letniego Kacperka

Kacper jest bardzo bystrym chłopcem i jednocześnie tzw. „żywym srebrem”. Niestety nauczycielka, które prowadziła pierwszą klasę bardzo często dawała mu do zrozumienia, że jest gorszy, szarpała go, kpiła z niego na lekcjach. Podczas jednej z przerw w szkole, nauczycielka krzyczała na Kacpra nazywając go słowami – powszechnie uznawanymi – za obraźliwe. Słyszały to inne dzieci oraz ich rodzice. W sprawie mec. Monika Brzozowska podjęła interwencję w Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Sprawa administratora strony internetowej

Mec. Monika Brzozowska reprezentowała administratora strony internetowej www.glogowmix.pl, w sporze o prawa autorskie do zdjęć przedrukowywanych przez portal. Sprawa dotyczy interpretacji kwestii dotyczących prawa do przedruku i cytatu w Internecie.